2 آبان 1402
برآورد
£2,000
2,432 دلار آمریکا
- £3,000
3,648 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,302
4,015 دلار آمریکا
32.08%
سایر آثار هنری مسعود عربشاهی

آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
60,000,000,000﷼
121,827 دلار آمریکا
-
70,000,000,000﷼
142,132 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000,000﷼
121,827 دلار آمریکا
7.692%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 مهر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 37,111 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,460 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 33,389 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.442%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از طلا مدنی
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$4,064
18.72%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 فروردین 1402
آرتچارت | ترقی از فرید بلكاهية‎
ترقی
برآورد
€3,000
3,267 دلار آمریکا
-
€5,000
5,445 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,267 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان (زنی در آفتاب) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی در آفتاب)
برآورد
£3,000
3,763 دلار آمریکا
-
£5,000
6,271 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
3,998 دلار آمریکا
20.313%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401