2 آبان 1402
برآورد
£2,000
2,432 دلار آمریکا
- £3,000
3,648 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,302
4,015 دلار آمریکا
32.08%
آرتچارت | بدون عنوان از طلا مدنی
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$4,064
18.72%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 فروردین 1402
آرتچارت | ترقی از فرید بلكاهية‎
ترقی
برآورد
€3,000
3,267 دلار آمریکا
-
€5,000
5,445 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,267 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان (زنی در آفتاب) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی در آفتاب)
برآورد
£3,000
3,763 دلار آمریکا
-
£5,000
6,271 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
3,998 دلار آمریکا
20.313%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | Electrical Clowns از اردشیر محصص
دلقک‌های الکتریکی
برآورد
£800
1,053 دلار آمریکا
-
£1,500
1,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,355 دلار آمریکا
121.739%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از داوود امدادیان
بدون عنوان
برآورد
€3,000
3,149 دلار آمریکا
-
€4,000
4,199 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,149 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | طراحی مارپیچ از منیر فرمانفرماییان
طراحی مارپیچ
برآورد
$1,000
-
$2,000
قیمت فروش
$4,500
200%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 7 بهمن 1400
آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از عارف ال رایس
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
£2,000
2,817 دلار آمریکا
-
£3,000
4,225 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,489 دلار آمریکا
27.48%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان (از دوره پوسته) از عبد الهادي الجزار
بدون عنوان (از دوره پوسته)
برآورد
£1,200
1,523 دلار آمریکا
-
£2,500
3,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,200
4,061 دلار آمریکا
72.973%
تاریخ حراج
بونامز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | زوجی در پس‌زمینه آبی از فکرت مولا
زوجی در پس‌زمینه آبی
برآورد
€1,500
1,634 دلار آمریکا
-
€2,000
2,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,500
4,901 دلار آمریکا
157.143%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402