فروش در - خانه حراج
13 آذر 1394
برآورد
قیمت فروش
23.077%
آرتچارت | خمار از حسینعلی ذابحی
خمار
برآورد
120,000,000﷼
466 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
544 دلار آمریکا
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
60,000,000﷼
333 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
666 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000﷼
444 دلار آمریکا
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$600
5900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان (فُرم زنانه) از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان (فُرم زنانه)
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
-
£1,800
2,535 دلار آمریکا
قیمت فروش
£408
575 دلار آمریکا
72.8%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | تشییع جنازه‌ی آیت الله از سمیرا عباسی
تشییع جنازه‌ی آیت الله
برآورد
£100
138 دلار آمریکا
-
£200
276 دلار آمریکا
قیمت فروش
£475
657 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$475
4650%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 مهر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$425
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 24 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$650
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 8 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$650
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 8 آبان 1400