25 مهر 1402
آرتچارت | غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3 از مریم حسینی
غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$8,255
17.45%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | جهان وارونه 10 از علی بنی صدر
جهان وارونه 10
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از یدالله درخشانی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
6,548 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه‌ای
بدون عنوان
برآورد
550,000,000﷼
4,783 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
قیمت فروش
675,000,000﷼
5,870 دلار آمریکا
12.903%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | اشیای بازمانده از حسینعلی ذابحی
اشیای بازمانده
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
24%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 اسفند 1395
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | 1) PORTRAIT D'HOMME EN COLÈRE (FROM THE STORY BOOK CHARACTER SERIES); 2) PORTRAIT D'HOMME از رکنی حائری زاده
1) PORTRAIT D'HOMME EN COLÈRE (FROM THE STORY BOOK CHARACTER SERIES); 2) PORTRAIT D'HOMME
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | از مجموعه حافظ از فرح اصولی
از مجموعه حافظ
برآورد
 
قیمت فروش
15.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391