13 مرداد 1400
برآورد
£200
278 دلار آمریکا
- £300
417 دلار آمریکا
قیمت فروش
£290
403 دلار آمریکا
16%
سایر آثار هنری میشا شهبازیان

آرتچارت | مدرسه چهارباغ اصفهان از میشا شهبازیان
مدرسه چهارباغ اصفهان
برآورد
£400
498 دلار آمریکا
-
£600
748 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,300
1,620 دلار آمریکا
160%
تاریخ حراج
ایبانکس - 22 شهریور 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,034 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,132 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,650 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.205%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مهدی حسینی
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
311 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
388 دلار آمریکا
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
391 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399