برآورد
€800
975 دلار آمریکا
- €1,200
1,463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,820
2,218 دلار آمریکا
82%
آرتچارت | پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت؟!!! از محمد فدوی
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت؟!!!
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | شهر فرنگ از علی رضوی
شهر فرنگ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از محمدرضا منزه
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان یعقوب پور
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
270,000,000﷼
2,348 دلار آمریکا
20%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | سازه رمانتیک از قاسم محمدی
سازه رمانتیک
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | آهنگ خیال از تارا بهبهانی
آهنگ خیال
برآورد
100,000,000﷼
737 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
2,358 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | تراریوم از مهناز پسیخانی
تراریوم
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی بنی اسدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | پرتره آبی از اسماعیل بهرانی
پرتره آبی
برآورد
€2,000
2,315 دلار آمریکا
-
€3,000
3,472 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,300
2,662 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
پوس کورنه - 24 مهر 1400