فروش در - خانه حراج
6 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
46%
آرتچارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | مرداب آل از کریم ابوشاکرا
مرداب آل
برآورد
€1,500
1,689 دلار آمریکا
-
€2,000
2,251 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,026 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جميل ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€2,800
2,988 دلار آمریکا
-
€3,700
3,949 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از نصرت الله مسلمیان
بدون عنوان
برآورد
380,000,000﷼
2,108 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
2,773 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,219 دلار آمریکا
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,176 دلار آمریکا
-
£2,000
2,353 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,140
2,518 دلار آمریکا
42.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,412 دلار آمریکا
-
£1,800
2,118 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,510
1,776 دلار آمریکا
0.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,176 دلار آمریکا
-
£2,000
2,353 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,760
2,071 دلار آمریکا
17.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از حسن سلیمان
طبیعت بی‌جان
برآورد
£1,500
1,881 دلار آمریکا
-
£2,500
3,136 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,559 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401