برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
- €5,000
6,094 دلار آمریکا
فروخته نشده
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,001 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,422 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,895 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+35.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مجموعه "تا جایی که به یاد دارم" از کامبیز صبری
مجموعه "تا جایی که به یاد دارم"
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | فاصله از مصطفی علی
فاصله
برآورد
€1,800
1,960 دلار آمریکا
-
€3,700
4,030 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,445 دلار آمریکا
81.818%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از قدرت الله عاقلی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399