• بدون عنوان 1400
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 100 سانتی متر
  • امضاء: «مصطفی گودرزی» (پایین چپ)

برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | بهار از الیکا ابراهیمی قاجار
بهار
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | اسب و زن مینیاتوری از محمدهادی فدوی
اسب و زن مینیاتوری
برآورد
$2,500
-
$4,000
قیمت فروش
$2,000
38.462%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرتچارت | اسب‌های بی‌سوار از محمدهادی فدوی
اسب‌های بی‌سوار
برآورد
$2,500
-
$4,000
قیمت فروش
$2,000
38.462%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرتچارت | مرداب آل از کریم ابوشاکرا
مرداب آل
برآورد
€1,500
1,689 دلار آمریکا
-
€2,000
2,251 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,026 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | گفت وگوی هزارساله از کاظم چلیپا
گفت وگوی هزارساله
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | آهنگ خیال از تارا بهبهانی
آهنگ خیال
برآورد
100,000,000﷼
737 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
2,358 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | از مجموعه "تابستان در غزه" از محمد الهواجر
از مجموعه "تابستان در غزه"
برآورد
€1,500
1,828 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,377 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از حسن روح الامین
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
275,000,000﷼
2,391 دلار آمریکا
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | پرشور از ساناز البرزی
پرشور
برآورد
100,000,000﷼
737 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
2,653 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398