برآورد
€2,000
2,449 دلار آمریکا
- €2,500
3,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,370
7,801 دلار آمریکا
183.111%
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
42.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | بدون عنوان از یدالله درخشانی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
6,548 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | در انتظار یک قهرمان از محسن احمدوند
در انتظار یک قهرمان
برآورد
 
قیمت فروش
116.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | وزن رنگ‌های زرد و آبی از محجوب بن بلا
وزن رنگ‌های زرد و آبی
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
-
€12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,713 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | آسمان مال من است از فرزاد کهن
آسمان مال من است
برآورد
 
قیمت فروش
157.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اردیبهشت 1391
آرتچارت | دختر جوان روبه‌روی درخت از کتایون روحی
دختر جوان روبه‌روی درخت
برآورد
 
قیمت فروش
97.65%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | کودک کویر از قاسم روزخوش
کودک کویر
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385
آرتچارت | از مجموعه حافظ از فرح اصولی
از مجموعه حافظ
برآورد
 
قیمت فروش
15.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | پرسه از ایرج کریمخان زند
پرسه
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397