برآورد
Fr.800
864 دلار آمریکا
- Fr.1,200
1,297 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,600
1,729 دلار آمریکا
60%
سایر آثار هنری ناصر اویسی

آرتچارت | زنی با سه‌تار از ناصر اویسی
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667%
تاریخ حراج
کویینز آکشن - 5 بهمن 1398
آرتچارت | گلفروشان از ناصر اویسی
گلفروشان
برآورد
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
32,813 دلار آمریکا
142.857%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | سواران را چه شد؟ از ناصر اویسی
سواران را چه شد؟
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,212 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,914 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,975 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,222 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.809%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی "انتقال بناها" از والد سیتی
بدون عنوان از مجموعه‌ی "انتقال بناها"
برآورد
€800
840 دلار آمریکا
-
€1,200
1,260 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,574 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از تایسیر برکات
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,634 دلار آمریکا
-
€2,000
2,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,634 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | The Dancers از اردشیر محصص
رقصنده‌ها
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
-
£1,800
2,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,402
1,845 دلار آمریکا
6.533%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399