• پایین رفتن 1385
  • اکریلیک و اکلیل روی پنل بتونه شده
  • نقاشی
  • 81 * 122 سانتی متر
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£535
723 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود میرزایی
بدون عنوان
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£800
1,098 دلار آمریکا
قیمت فروش
£638
875 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | آن سوی آینه از مریم بختیاری
آن سوی آینه
برآورد
€2,000
2,419 دلار آمریکا
-
€3,000
3,628 دلار آمریکا
قیمت فروش
€450
544 دلار آمریکا
82%
تاریخ حراج
27 دی 1399
آرتچارت | راهپیمایی از مصطفی خالدی
راهپیمایی
برآورد
£3,000
3,725 دلار آمریکا
-
£4,000
4,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£635
789 دلار آمریکا
81.857%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مرتضی اسدی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
732 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
878 دلار آمریکا
12.727%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سمیرا علیخانزاده
بدون عنوان
برآورد
£600
790 دلار آمریکا
-
£800
1,053 دلار آمریکا
قیمت فروش
£500
658 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 12 فروردین 1401
آرتچارت | و من فرمانده خدایان را با شانه‌هایم جابه‌جا کرده‌ام از نادر اهریمن
و من فرمانده خدایان را با شانه‌هایم جابه‌جا کرده‌ام
برآورد
$1,000
-
$1,500
قیمت فروش
$903
27.76%
تاریخ حراج
حراج مدرن لس آنجلس (لاما) - 9 آذر 1402
آرتچارت | جنگ در خلیج از فریدون رحیمی آسا
جنگ در خلیج
برآورد
$500
-
$1,000
قیمت فروش
$900
20%
فروش در
تاریخ حراج
نی و کمپانی - 25 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فتح‌الله قولر آغاسی
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
496 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
993 دلار آمریکا
قیمت فروش
170,000,000﷼
563 دلار آمریکا
24.444%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 14 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مرتضی گودرزی
بدون عنوان
برآورد
65,000,000﷼
422 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,299 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
779 دلار آمریکا
9.434%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 16 اسفند 1398