• مادر و پسر، مجموعه‌ی مادر شهدا 1387
  • چاپ رنگی
  • عکاسی
  • 104 * 74 سانتی متر
  • قاب‌شده
19 اسفند 1399
برآورد
€1,000
1,189 دلار آمریکا
- €1,500
1,783 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | در دفاع از شیرین نشاط
در دفاع
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 25 بهمن 1402
آرتچارت | فایل‌های ک - 655 از طارق أل غصين
فایل‌های ک - 655
برآورد
£3,000
3,766 دلار آمریکا
-
£5,000
6,277 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | فایل‌های ک - 655 از طارق أل غصين
فایل‌های ک - 655
برآورد
£3,000
3,766 دلار آمریکا
-
£5,000
6,277 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | خروج شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
خروج شیرین و فرهاد
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 شهریور 1397
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی دفتر یادداشت شهر از مجید کورنگ بهشتی
بدون عنوان از مجموعه‌ی دفتر یادداشت شهر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,163 دلار آمریکا
-
£1,500
1,744 دلار آمریکا
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 6 آبان 1401
آرتچارت | سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی) از عباس کیارستمی
سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی)
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
-
£2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | ترکیب‌بندی برف و طبیعت از عباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€1,000
1,158 دلار آمریکا
-
€1,200
1,390 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 27 آبان 1400
آرتچارت | سفیدبرفی و پسر جوان از عباس قریب
سفیدبرفی و پسر جوان
برآورد
€800
878 دلار آمریکا
-
€1,200
1,317 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
562 دلار آمریکا
48.8%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 اسفند 1398