• پرنده آوازه‌خوان 1355
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 65 * 93 سانتی متر
  • امضا شده "نوری الراوی" و تاریخ خورده "1976" (پایین چپ)
    قاب‌شده 
برآورد
£3,000
4,193 دلار آمریکا
- £5,000
6,989 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,129 دلار آمریکا
27.5%
سایر آثار هنری نوری الراوی

آرتچارت | منتظر راوی از نوری الراوی
منتظر راوی
برآورد
£3,000
4,193 دلار آمریکا
-
£5,000
6,989 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,693 دلار آمریکا
91.25%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,911 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,193 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,989 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+59.375%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پرتره از مجموعه چهره‌های مهم از عادل السیوی
پرتره از مجموعه چهره‌های مهم
برآورد
€7,000
7,527 دلار آمریکا
-
€10,000
10,753 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,602 دلار آمریکا
5.882%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3 از مریم حسینی
غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$8,255
17.45%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | جهان وارونه 10 از علی بنی صدر
جهان وارونه 10
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402