برآورد
£1,200
1,669 دلار آمریکا
- £1,800
2,503 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,128 دلار آمریکا
2%
سایر آثار هنری عُمَر ال نقدی

آرتچارت | بدون عنوان (آبی) از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان (آبی)
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,020 دلار آمریکا
4.688%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | غزه از عُمَر ال نقدی
غزه
برآورد
£250,000
313,558 دلار آمریکا
-
£450,000
564,405 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | پرتره‌ی یک دختر از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی یک دختر
برآورد
£7,500
10,289 دلار آمریکا
-
£10,000
13,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
14,868 دلار آمریکا
23.857%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,124 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,075 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,140 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.595%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فرح اصولی
بدون عنوان
برآورد
550,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
575,000,000﷼
2,104 دلار آمریکا
25.806%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
2,195 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
625,000,000﷼
2,287 دلار آمریکا
21.875%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | دسته گل از فریده لاشایی
دسته گل
برآورد
 
قیمت فروش
344.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 آذر 1395