آرتچارت | یکصد تختی از خسرو حسن زاده
یکصد تختی
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | پرواز شاهین‌ها از افسون  
پرواز شاهین‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرتچارت | هنگامی که شمردم، فقط تو بودی اما وقتی نگاه کردم، سایه‌ای بیش نبود. از فریده لاشایی
هنگامی که شمردم، فقط تو بودی اما وقتی نگاه کردم، سایه‌ای بیش نبود.
برآورد
£30,000
36,479 دلار آمریکا
-
£40,000
48,638 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1402
آرتچارت | با هم معلق از منال الضويان
با هم معلق
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$15,120
152%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | پیازا دل پوپولو از مارکو گریگوریان
پیازا دل پوپولو
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$1,913
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401
آرتچارت | زن، زندگی، آزادی از فرشاد فرزان کیا
زن، زندگی، آزادی
برآورد
€0
0 دلار آمریکا
-
€0
0 دلار آمریکا
تاریخ حراج
برونو راسموسن - 22 فروردین 1402
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 بهمن 1396
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 بهمن 1396