• افغانستان 1384
  • Lambda print fix mounted on aluminium plate. Vintage.
  • عکاسی
  • 89.5 * 59.5 سانتی متر
16 تیر 1400
برآورد
Fr.500
540 دلار آمریکا
- Fr.800
864 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری رضا دقتی

آرتچارت | رویای یک آموزگار، فرمانده مسعود، افغانستان از رضا دقتی
رویای یک آموزگار، فرمانده مسعود، افغانستان
برآورد
€2,000
2,039 دلار آمریکا
-
€3,000
3,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,400
6,524 دلار آمریکا
156%
تاریخ حراج
اَدر - 19 آبان 1401
آرتچارت | در ابتدا از رضا دقتی
در ابتدا
برآورد
$300
-
$500
تاریخ حراج
کمپانی پوتومَک - 25 آذر 1400
آرتچارت | صحنه نماز از رضا دقتی
صحنه نماز
برآورد
Fr.800
862 دلار آمریکا
-
Fr.1,200
1,293 دلار آمریکا
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 27 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,524 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,039 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,058 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+156%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | در دفاع از شیرین نشاط
در دفاع
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 25 بهمن 1402
آرتچارت | سربازهای حلبی از وحید بحری
سربازهای حلبی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | جاذبه‌ی تو کجاست؟ از علیرضا صادقی
جاذبه‌ی تو کجاست؟
برآورد
£300
375 دلار آمریکا
-
£500
626 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402