فروش در - خانه حراج
15 مهر 1393
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | بدون عنوان از برادران قاسمی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,700,000,000﷼
15,278 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | همسرایان راست و چپ از مجموعه‌ی هلهله از امیرحسین زنجانی
همسرایان راست و چپ از مجموعه‌ی هلهله
برآورد
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | کوهستان مه آلود از شهرام کریمی
کوهستان مه آلود
برآورد
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
10,317 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | تضاد و تعادل از حسین خسروجردی
تضاد و تعادل
برآورد
 
قیمت فروش
118.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از حسین خسروجردی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از شنتیا ذاکر عاملی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390