11 اردیبهشت 1401
برآورد
$4,000 - $6,500
فروخته نشده
سایر آثار هنری صادق ادهم

آرتچارت | رستم از صادق ادهم
رستم
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | پهلوان برسام از صادق ادهم
پهلوان برسام
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,647 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,591 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,948 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.115%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | هیچ در قفس از پرویز تناولی
هیچ در قفس
برآورد
 
قیمت فروش
13.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرتچارت | 1) Heech in Cage; 2) Hand of the Mountain Carver II; 3) Heech on Chair; 4) Heech از پرویز تناولی
1) هیچ در قفس؛ 2) دست کوه‌کَن 2؛ 3) هیچ روی صندلی؛ 4) هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
105.357%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389