برآورد
£1,200
1,655 دلار آمریکا
- £1,500
2,069 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری سالار احمدیان

آرتچارت | آبستره خطاطانه از سالار احمدیان
آبستره خطاطانه
برآورد
€1,700
2,000 دلار آمریکا
-
€2,600
3,058 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آنلاین مزایده - 15 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
-
£6,000
7,500 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 28 خرداد 1398
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,355 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,364 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-1.603%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مرلین میگرید، مرلین میمیرد از محمد بزرگی
مرلین میگرید، مرلین میمیرد
برآورد
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
11,905 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,050,000,000﷼
12,004 دلار آمریکا
21%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | هزار و یک حرف از محمدعلی علی‌خانی
هزار و یک حرف
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
87%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | پاییز گل آفتابگردان از محمد احصایی
پاییز گل آفتابگردان
برآورد
20,000,000,000﷼
39,683 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
59,524 دلار آمریکا
قیمت فروش
41,800,000,000﷼
82,937 دلار آمریکا
67.2%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402