• شماره 23 از مجموعه سلف پرتره 1389
  • چاپ دیجیتال، قطعات آینه و اکریلیک روی صفحه
  • چاپ
  • 140 * 100 سانتی متر
آرتچارت | من عاشق بیروت هستم از جميل ملاعب
من عاشق بیروت هستم
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£4,000
5,488 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | اروپا از حسین مادی
اروپا
برآورد
£5,000
6,581 دلار آمریکا
-
£7,000
9,213 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
7,048 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£3,000
3,948 دلار آمریکا
-
£5,000
6,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,678 دلار آمریکا
68.125%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از سمیرا علیخانزاده
بدون عنوان
برآورد
450,000,000﷼
3,913 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
28%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | تمرین روتین از مهدی قدیانلو
تمرین روتین
برآورد
£900
1,169 دلار آمریکا
-
£1,100
1,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,188
1,543 دلار آمریکا
18.8%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 23 مهر 1399
آرتچارت | تمرین روتین از مهدی قدیانلو
تمرین روتین
برآورد
£900
1,169 دلار آمریکا
-
£1,100
1,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,188
1,543 دلار آمریکا
18.8%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 23 مهر 1399
آرتچارت | تمرین روتین از مهدی قدیانلو
تمرین روتین
برآورد
£900
1,169 دلار آمریکا
-
£1,100
1,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,188
1,543 دلار آمریکا
18.8%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 23 مهر 1399
آرتچارت | نوشیدنی واقعی موسیقی الکترونیکی از افشین پیر هاشمی
نوشیدنی واقعی موسیقی الکترونیکی
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | دودمان از افشین پیر هاشمی
دودمان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اسفند 1392