• بدون عنوان (از مجموعه‌ی برج و مقبره) 1386
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 111.5 * 175 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خوردخ 08
فروش در - خانه حراج
2 اردیبهشت 1395
برآورد
قیمت فروش
51.786%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,631 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,714 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,619 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از رضا بانگیز
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
14,213 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | شهر سرگردان از دینا دیوان
شهر سرگردان
برآورد
€9,000
10,405 دلار آمریکا
-
€10,000
11,561 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,400
12,023 دلار آمریکا
9.474%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | درخت زندگی (از مجموعه‌ی یگانگی تمامیت در طبیعت) از ساسان بهنام بختیار
درخت زندگی (از مجموعه‌ی یگانگی تمامیت در طبیعت)
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 فروردین 1397