• هوا 1378
  • گرافیت و اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 190 * 190 سانتی متر
  • امضا شه، تیتر و تاریخ خورده 1999 روی چارچوب
25 آذر 1400
برآورد
£10,000
13,326 دلار آمریکا
- £15,000
19,989 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,080
13,433 دلار آمریکا
19.36%
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه مینوتورها از سلیم صالحی
بدون عنوان از مجموعه مینوتورها
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
10,913 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه باغ سوخته از کاظم چلیپا
بدون‌عنوان از مجموعه باغ سوخته
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | درخت عشق از محمد صبری
درخت عشق
برآورد
£2,500
3,477 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,475
15,957 دلار آمریکا
253.077%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | شکوفه پرتقال از کامروز آرام
شکوفه پرتقال
برآورد
£8,000
9,195 دلار آمریکا
-
£12,000
13,793 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
14,483 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 آبان 1401
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شایسته پور
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | از مجموعه ابرکان از پی بک  
از مجموعه ابرکان
برآورد
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بازم رهان از ساناز البرزی
بازم رهان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
10,625 دلار آمریکا
172%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401