• برج‌های صوتی 1350
  • لیتوگرافی روی کاغذ
  • چاپ
  • 110 * 74 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 50
  • نسخه 41
  • شماره نسخه خورده 41/50، امضا شده و تاریخ خورده 72 با مداد پایین چپ. علامت برجسته "M" در پایین سمت راست. 
برآورد
$800 - $1,200
قیمت فروش
$1,313
31.3%
سایر آثار هنری سیا ارمجانی

آرتچارت | قبر نیما از سیا ارمجانی
قبر نیما
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1397
آرتچارت | پل از سیا ارمجانی
پل
برآورد
£50,000
65,789 دلار آمریکا
-
£70,000
92,105 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,178 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,132 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,748 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+158.663%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تقسیم بر صفر از مهدی قدیانلو
تقسیم بر صفر
برآورد
£800
1,000 دلار آمریکا
-
£1,200
1,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
938 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 6 فروردین 1399
آرتچارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£500
697 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£625
872 دلار آمریکا
3.846%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 4 فروردین 1400
آرتچارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£500
697 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£625
872 دلار آمریکا
3.846%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 4 فروردین 1400