• شاخ‌ها 1385
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 30.2 * 24.2 سانتی متر
برآورد
£4,000
4,850 دلار آمریکا
- £6,000
7,275 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
9,167 دلار آمریکا
51.2%
سایر آثار هنری طلا مدنی

آرتچارت | تِرَن هوایی از طلا مدنی
تِرَن هوایی
برآورد
£15,000
19,742 دلار آمریکا
-
£25,000
32,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
49,750 دلار آمریکا
89%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | حیوان شدن از طلا مدنی
حیوان شدن
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$40,640
132.229%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | سر در فر از طلا مدنی
سر در فر
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$6,350
49.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 11 اسفند 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,775 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,207 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,544 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.073%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | صحنه از طلا مدنی
صحنه
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,160
1.6%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 14 اسفند 1402
آرتچارت | مردان در آتش، جذاب هستند از طلا مدنی
مردان در آتش، جذاب هستند
برآورد
 
قیمت فروش
150%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 اسفند 1391
آرتچارت | در جستجوی کیکِ درون از طلا مدنی
در جستجوی کیکِ درون
برآورد
 
قیمت فروش
40.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 اسفند 1394