فروش در - خانه حراج
30 شهریور 1395
برآورد
قیمت فروش
9.375%
آرتچارت | چنگال در یک تَتو از طلا مدنی
چنگال در یک تَتو
برآورد
 
قیمت فروش
14.063%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 شهریور 1394
آرتچارت | شیرجه در کیک از طلا مدنی
شیرجه در کیک
برآورد
 
قیمت فروش
18.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 مهر 1394
آرتچارت | دو پرتره از لورنا سلیم
دو پرتره
برآورد
£3,000
3,731 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,376
6,686 دلار آمریکا
34.4%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | پاسپارتو بژ از محمد المليحي
پاسپارتو بژ
برآورد
£2,000
2,637 دلار آمریکا
-
£3,000
3,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,292
6,977 دلار آمریکا
111.68%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرتچارت | حاجی میرزا آقاسی از اردشیر محصص
حاجی میرزا آقاسی
برآورد
£2,500
3,446 دلار آمریکا
-
£3,500
4,824 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,845
6,678 دلار آمریکا
61.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | Nature morte aux poivrons از بهمن محصص
طبیعت بی‌جان با فلفل
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
آرتچارت | UNTITLED (PORTRAIT OF MR. TAHBAZ) از بهمن محصص
بدون عنوان (پرتره‌ی آقای طاهباز)
برآورد
 
قیمت فروش
3.059%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395