• پونته سنت انجلو از تیبر
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 30 * 24 سانتی متر
  • امضا شده پایین راست
26 شهریور 1400
برآورد
$1,000 - $2,000
قیمت فروش
$500
66.667%
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی قدیانلو
بدون عنوان
برآورد
£300
353 دلار آمریکا
-
£500
588 دلار آمریکا
قیمت فروش
£438
515 دلار آمریکا
9.5%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 10 شهریور 1401
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
40,000,000﷼
248 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
743 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
620 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرشید ملکی
بدون عنوان
برآورد
40,000,000﷼
248 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
496 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
465 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی سحابی
بدون عنوان
برآورد
70,000,000﷼
388 دلار آمریکا
-
150,000,000﷼
832 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000﷼
444 دلار آمریکا
27.273%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | طبیعت بی‌جان یک گوجه از قاسم حاجی زاده
طبیعت بی‌جان یک گوجه
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 آذر 1397
آرتچارت | Human Cannon از اردشیر محصص
توپ انسانی
برآورد
£200
263 دلار آمریکا
-
£300
395 دلار آمریکا
قیمت فروش
£382
503 دلار آمریکا
52.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$500
4900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 28 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از مارکو گریگوریان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
33%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1388
آرتچارت | دختری با گلدانی از گل و گیتار از هلن زرین
دختری با گلدانی از گل و گیتار
برآورد
£400
460 دلار آمریکا
-
£600
690 دلار آمریکا
قیمت فروش
£520
598 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
حراج هارتلیز - 23 شهریور 1401