• قاب‌آهنگ‌های شماره 1 1392
  • نقاشی
  • 135 * 35 سانتی متر
  • هر پنل 35 * 45 سانتی‌متر
آرتچارت | کمی موج‌دار و چروکیده، ترک‌های حاشیه از فاطمه عیوضی
کمی موج‌دار و چروکیده، ترک‌های حاشیه
برآورد
€0
0 دلار آمریکا
-
€0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
€30
32 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
هیستوریا - 23 آبان 1402
آرتچارت | کمی موج‌دار و چروکیده، ترک‌های حاشیه از فاطمه عیوضی
کمی موج‌دار و چروکیده، ترک‌های حاشیه
برآورد
€0
0 دلار آمریکا
-
€0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
€30
32 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
هیستوریا - 23 آبان 1402
آرتچارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
29,762 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
39,683 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,700,000,000﷼
37,103 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | چه کاری می‌خواهی انجام بدی؟ از حامد صحیحی
چه کاری می‌خواهی انجام بدی؟
برآورد
£1,000
1,220 دلار آمریکا
-
£1,000
1,220 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401
آرتچارت | محله قدیمی یهودیان، بغداد از لورنا سلیم
محله قدیمی یهودیان، بغداد
برآورد
£5,000
6,218 دلار آمریکا
-
£7,000
8,705 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,320
10,347 دلار آمریکا
38.667%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | ترکیب‌بندی معماری 1 از لورنا سلیم
ترکیب‌بندی معماری 1
برآورد
£4,000
5,591 دلار آمریکا
-
£6,000
8,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,562
13,366 دلار آمریکا
91.24%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | کارادات مریم از لورنا سلیم
کارادات مریم
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,446 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | بغدادیات از لورنا سلیم
بغدادیات
برآورد
£10,000
13,978 دلار آمریکا
-
£15,000
20,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£31,500
44,031 دلار آمریکا
152%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | خانه‌های قدیمی در کَرخ از لورنا سلیم
خانه‌های قدیمی در کَرخ
برآورد
£3,000
4,145 دلار آمریکا
-
£4,000
5,526 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,625
14,679 دلار آمریکا
203.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400