• روز چهارم 1401
  • ترکیب مواد
  • مجسمه
  • 100 * 100 سانتی متر
  • نبشی، آلومینیوم، لوله و پیچ

برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
- £8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,880
13,531 دلار آمریکا
55.429%
سایر آثار هنری زینب ال‌هاشمی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,531 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,462 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,949 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+55.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | 3 کبوتر از عبدالرحمان کتانانی
3 کبوتر
برآورد
€6,300
7,283 دلار آمریکا
-
€8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
10,520 دلار آمریکا
27.273%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | از مجموعه باغ مجسمه از علیرضا آستانه
از مجموعه باغ مجسمه
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | عشق از محمد حسین غلامزاده
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
85.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397