حراج تهران - پنجمین دوره- هنر کلاسیک و مدرن ایران


  • تهران تهران
  • 7 خرداد 1395
80 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
مرکب روی بوم
164 * 164 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

120 * 205 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

173 * 173 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

150 * 262 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

شماره اثر #51 (فروخته شده)
204 * 292 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

150 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
82.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

گواش و ورق‌طلا روی مقوا
برآورد
 
قیمت فروش
66.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

150 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

رنگ ماشین روی مقوا
62 * 90 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
13.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

55 * 82 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395