• بدون عنوان(از مجموعه جاده) 1379
  • سی‌پرینت
  • عکاسی
  • 60 * 40.4 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 7
  • نسخه 6
19 مهر 1402
برآورد
€3,000
3,186 دلار آمریکا
- €4,000
4,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,838
3,014 دلار آمریکا
18.914%
آرتچارت | البایک (ایو جیما) از عبدلله الجهضمي شاویش
البایک (ایو جیما)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,763 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | Untitled (TOOBA) از شیرین نشاط
Untitled (TOOBA)
برآورد
 
قیمت فروش
26.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 شهریور 1385
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$3,276
18.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 31 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی مثل هر روز از شادی قدیریان
بدون عنوان از مجموعه‌ی مثل هر روز
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,290 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان شماره 51 از عباس کیارستمی
بدون عنوان شماره 51
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 آذر 1388
آرتچارت | بدون عنوان شماره 90 از عباس کیارستمی
بدون عنوان شماره 90
برآورد
 
قیمت فروش
6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آذر 1387
آرتچارت | بدون عنوان شماره 87 از عباس کیارستمی
بدون عنوان شماره 87
برآورد
 
قیمت فروش
6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آذر 1387
آرتچارت | بدون عنوان (شماره 34) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (شماره 34)
برآورد
 
قیمت فروش
31.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | Rapture Series از شیرین نشاط
Rapture Series
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 اردیبهشت 1394