• بدون عنوان(از مجموعه جاده) 1379
  • سی‌پرینت
  • عکاسی
  • 60 * 40.4 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 7
  • نسخه 6
19 مهر 1402
برآورد
€3,000
3,186 دلار آمریکا
- €4,000
4,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,838
3,014 دلار آمریکا
18.914%
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

آرتچارت | مهتاب از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,163 دلار آمریکا
-
£1,500
1,744 دلار آمریکا
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 6 آبان 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,416 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,838 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,328 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.681%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | البایک (ایو جیما) از عبدلله الجهضمي شاویش
البایک (ایو جیما)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,763 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | Untitled (TOOBA) از شیرین نشاط
Untitled (TOOBA)
برآورد
 
قیمت فروش
26.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 شهریور 1385
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$3,276
18.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 31 شهریور 1400