برآورد
¥50,000
460 دلار آمریکا
- ¥100,000
920 دلار آمریکا
قیمت فروش
¥195,000
1,795 دلار آمریکا
160%
آرتچارت | لورا باتیفری از مجموعه رنسانس خارج از قاب‌ها از سروش میلانی زاده
لورا باتیفری از مجموعه رنسانس خارج از قاب‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | کاپیتان آمریکا (پناهندگان) از عبدلله الجهضمي شاویش
کاپیتان آمریکا (پناهندگان)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,554 دلار آمریکا
55%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | شماره 5 از مجموعه رنسانس، بیرون از قاب از سروش میلانی زاده
شماره 5 از مجموعه رنسانس، بیرون از قاب
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
990,000,000﷼
1,964 دلار آمریکا
1%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | تاریخ من (شماره 9) از مجموعه تاریخ یافت شده از مهدی مقیم نژاد
تاریخ من (شماره 9) از مجموعه تاریخ یافت شده
برآورد
400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی" از عباس کیارستمی
درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی"
برآورد
£1,200
1,446 دلار آمریکا
-
£1,500
1,807 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,012 دلار آمریکا
85.185%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 9 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان (باران شماره 2) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (باران شماره 2)
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,295 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,295 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401
آرتچارت | تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی از عباس کیارستمی
تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی
برآورد
£1,000
1,251 دلار آمریکا
-
£1,500
1,877 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جمشید بایرامی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400