برآورد
£5,000
6,953 دلار آمریکا
- £8,000
11,125 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری عبدل غفار شِدید

آرتچارت | پناهندگان از عبدل غفار شِدید
پناهندگان
برآورد
£12,000
14,924 دلار آمریکا
-
£18,000
22,385 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,360
19,102 دلار آمریکا
2.4%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | عروسی حبشه‌ای از عبدل غفار شِدید
عروسی حبشه‌ای
برآورد
£10,000
12,436 دلار آمریکا
-
£15,000
18,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,800
15,918 دلار آمریکا
2.4%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | پسر و کبوتر از عبدل غفار شِدید
پسر و کبوتر
برآورد
£4,000
5,488 دلار آمریکا
-
£6,000
8,232 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,041 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,265 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,898 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.227%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | فرش دستباف در بازار تبریز از عطاالله ذی‌نوری
فرش دستباف در بازار تبریز
برآورد
1,500,000,000﷼
2,708 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,375 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | لذت کودکانه از آرزو نیک‌عهد
لذت کودکانه
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 مرداد 1402
آرتچارت | بیروت 5 از نازنین نوروزی
بیروت 5
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 18 اردیبهشت 1402