برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
- €4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,753 دلار آمریکا
11.429%
آرتچارت | منظره‌ی شهری از اسادور بزدیکیان
منظره‌ی شهری
برآورد
€4,000
4,269 دلار آمریکا
-
€6,000
6,404 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,336 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از ممدوح کاشلان
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,766 دلار آمریکا
-
£5,000
6,277 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,556
4,464 دلار آمریکا
11.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | لال دالیاس از فریدون آو
لال دالیاس
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$4,000
20%
فروش در
تاریخ حراج
آرتیانا - 8 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
18,051 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,200,000,000﷼
23,827 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عادل السیوی
بدون عنوان
برآورد
£1,500
2,058 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,570
4,898 دلار آمریکا
58.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
5,323 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
6,844 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
5,703 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,659 دلار آمریکا
-
1,700,000,000﷼
6,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
5,123 دلار آمریکا
3.704%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اسماعیل فتاح
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$4,032
42.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | نور میمون از حسین شریفی
نور میمون
برآورد
£4,000
5,558 دلار آمریکا
-
£6,000
8,337 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,500
4,863 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 تیر 1400