برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
- €4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,753 دلار آمریکا
11.429%
سایر آثار هنری آدم حنين‎

آرتچارت | بدون عنوان از آدم حنين‎
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,634 دلار آمریکا
-
€2,000
2,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,000
13,069 دلار آمریکا
585.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | نگهبان شب از آدم حنين‎
نگهبان شب
برآورد
$6,000
-
$8,000
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از آدم حنين‎
بدون عنوان
برآورد
€7,300
7,791 دلار آمریکا
-
€11,000
11,740 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,689 دلار آمریکا
کمینه برآورد 22,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,574 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+79.581%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | منظره‌ی شهری از اسادور بزدیکیان
منظره‌ی شهری
برآورد
€4,000
4,269 دلار آمریکا
-
€6,000
6,404 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,336 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از ممدوح کاشلان
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,766 دلار آمریکا
-
£5,000
6,277 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,556
4,464 دلار آمریکا
11.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | لال دالیاس از فریدون آو
لال دالیاس
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$4,000
20%
فروش در
تاریخ حراج
آرتیانا - 8 دی 1399