برآورد
€2,500
3,047 دلار آمریکا
- €3,500
4,266 دلار آمریکا
در انتظار
آرتچارت | اعداد مقدس از بهروز زیندشتی
اعداد مقدس
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,650,000,000﷼
3,274 دلار آمریکا
65%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
14,660 دلار آمریکا
-
£18,000
21,991 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 18 آبان 1402
آرتچارت | خورشید دوباره خواهد درخشید از محمد بزرگی
خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,562
9,453 دلار آمریکا
11.035%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد از محمد احصایی
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | سایه از اکبر میخک
سایه
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
3,095 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | نون از سمیر سایق
نون
برآورد
€12,000
13,873 دلار آمریکا
-
€18,000
20,809 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از هادی روشن ضمیر
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
77.778%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | پنجره‌ی من از علی شیرازی
پنجره‌ی من
برآورد
1,500,000,000﷼
6,977 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,977 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج ملی - 18 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
66.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 فروردین 1397