برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,307 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری فائق حسن

آرتچارت | بدون عنوان از فائق حسن
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,022 دلار آمریکا
-
£6,000
7,532 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,350
7,972 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | قطعات از فائق حسن
قطعات
برآورد
£30,000
37,309 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£44,800
55,714 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | رقص بادیه نشین از فائق حسن
رقص بادیه نشین
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,530 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 49,435 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,024 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,230 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+88.287%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | فرش دستباف در بازار تبریز از عطاالله ذی‌نوری
فرش دستباف در بازار تبریز
برآورد
1,500,000,000﷼
2,708 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,375 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | لایه برداری رادیوم از بها عامر
لایه برداری رادیوم
برآورد
€3,700
3,949 دلار آمریکا
-
€5,500
5,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,162 دلار آمریکا
15.217%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | چشم‌انداز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز
برآورد
€3,000
3,468 دلار آمریکا
-
€4,000
4,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,900
4,509 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400