• بدون عنوان 1350
  • نقاشیخط
  • 70 * 73 سانتی متر
  • امضاء شده و تاریخ خورده 72 به انگلیسی پایین سمت راست، قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
4 آذر 1387
برآورد
قیمت فروش
4%
سایر آثار هنری فرامرز پیلارام

آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500,000,000﷼
70,007 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 56,039 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,598 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 49,562 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | برای دسته از حسین زنده رودی
برای دسته
برآورد
40,000,000,000﷼
72,202 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
قیمت فروش
48,400,000,000﷼
87,365 دلار آمریکا
7.556%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان (نمودار طلسم) از حسین زنده رودی
بدون عنوان (نمودار طلسم)
برآورد
£15,000
18,654 دلار آمریکا
-
£25,000
31,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,840
44,572 دلار آمریکا
79.2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان (پنجره) از حسین زنده رودی
بدون عنوان (پنجره)
برآورد
£15,000
18,654 دلار آمریکا
-
£25,000
31,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,960
50,939 دلار آمریکا
104.8%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402