• تو ای رویای سپید من، تو ای عشق و امید من 1382
  • رنگ روغن و چسب روی بوم
  • نقاشی
  • 124 * 175 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
10 اردیبهشت 1398
برآورد
قیمت فروش
1.563%
آرتچارت | هشتمین روز خلقت از واحد خاکدان
هشتمین روز خلقت
برآورد
30,000,000,000﷼
60,914 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
81,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,000,000,000﷼
93,401 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بال‌های کاغذی از واحد خاکدان
بال‌های کاغذی
برآورد
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000,000﷼
100,000 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | صبح بخیر، نیمه شب از مهدی قدیانلو
صبح بخیر، نیمه شب
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$95,250
58.75%
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | BLUE WAVE از نصرالله افجه ای
موج آبی
برآورد
£30,000
39,474 دلار آمریکا
-
£40,000
52,632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | حقیقت چیست؟ از محمد احصایی
حقیقت چیست؟
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
82.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | بدون عنوان از کور پور
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
239.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1393
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
13.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396