• بدون عنوان 1377
  • dye and henna on skin laid on board
  • نقاشی
  • 50 * 63.5 سانتی متر
  • امضا شده ف. بالکاهیه
برآورد
£18,000
24,838 دلار آمریکا
- £22,000
30,357 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,680
31,296 دلار آمریکا
13.4%
سایر آثار هنری فرید بلكاهية‎

آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
-
£20,000
27,598 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | ترقی از فرید بلكاهية‎
ترقی
برآورد
€3,000
3,267 دلار آمریکا
-
€5,000
5,445 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,267 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£40,000
49,671 دلار آمریکا
قیمت فروش
£48,260
59,928 دلار آمریکا
37.886%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,936 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,446 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 26,029 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+22.211%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دروازه ‌فِر از طلا مدنی
دروازه ‌فِر
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
-
HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 مهر 1400
آرتچارت | آمینو اسید از وحید چمانی
آمینو اسید
برآورد
 
قیمت فروش
292.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
18,051 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,200,000,000﷼
23,827 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402