برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,530 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | دسته گل از منیر فرمانفرماییان
دسته گل
برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
-
£6,000
8,344 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | چین بالز و پرچم از طلا مدنی
چین بالز و پرچم
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,160
1.6%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 14 اسفند 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان (سر) از مروان قصاب باشی
بدون‌عنوان (سر)
برآورد
€2,800
3,049 دلار آمریکا
-
€5,600
6,099 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,800
7,406 دلار آمریکا
61.905%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | سیبیل از طلا مدنی
سیبیل
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$8,255
17.929%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | کیک صورتی از طلا مدنی
کیک صورتی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 اردیبهشت 1394
آرتچارت | ریش بافته‌شده از طلا مدنی
ریش بافته‌شده
برآورد
HK$50,000
6,452 دلار آمریکا
-
HK$70,000
9,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$327,600
42,271 دلار آمریکا
446%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 14 آذر 1399
آرتچارت | از مجموعه خاطرات انهدام از آیدین آغداشلو
از مجموعه خاطرات انهدام
برآورد
 
قیمت فروش
51.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,381 دلار آمریکا
-
£3,000
3,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,670
6,750 دلار آمریکا
126.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 18 اسفند 1401
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 52) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 52)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,334
6,663 دلار آمریکا
6.68%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402