• سحر‌شده 1319
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 43 * 55 سانتی متر
  • امضاشده "Fouad Kamel" (پایین چپ)
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
- £50,000
62,181 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری فواد کامل

آرتچارت | بدون عنوان از فوءاد کامل
بدون عنوان
برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
-
£18,000
24,838 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,080 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان (دائم الخمر) از فواد کامل
بدون عنوان (دائم الخمر)
برآورد
£50,000
62,089 دلار آمریکا
-
£70,000
86,924 دلار آمریکا
قیمت فروش
£241,300
299,640 دلار آمریکا
302.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 162,860 دلار آمریکا
کمینه برآورد 39,324 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 55,881 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+164.083%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از سونا عبدالعظیم زاده
بدون عنوان
برآورد
$400
-
$700
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جميل ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
-
€7,000
8,092 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400