برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
- €3,000
3,656 دلار آمریکا
در انتظار
آرتچارت | سما (4) از تاها بهبهانی
سما (4)
برآورد
£1,500
2,069 دلار آمریکا
-
£2,000
2,759 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
آرتچارت | سما (4) از تاها بهبهانی
سما (4)
برآورد
£1,500
2,069 دلار آمریکا
-
£2,000
2,759 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه گذرگاه ) از بهمن دادخواه
بدون عنوان (از مجموعه گذرگاه )
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1396
آرتچارت | از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
471.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | از مجموعه عبور از بهمن دادخواه
از مجموعه عبور
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مایکل بسبوس
بدون عنوان
برآورد
€5,000
5,445 دلار آمریکا
-
€8,000
8,713 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,000
7,624 دلار آمریکا
7.692%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | مادرشوهر و عروس از توکل اسماعیلی
مادرشوهر و عروس
برآورد
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | زنی در ابایا از محمد غنی حکمت
زنی در ابایا
برآورد
£8,000
11,053 دلار آمریکا
-
£12,000
16,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
13,816 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | زن شماره 1 از سیمون فتال
زن شماره 1
برآورد
€9,200
9,819 دلار آمریکا
-
€14,000
14,942 دلار آمریکا
قیمت فروش
€39,000
41,623 دلار آمریکا
236.207%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403