• عشق پنهان 11 1388
  • چاپ لامبدا
  • عکاسی
  • 65 * 86.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5+2AP
  • نسخه 1
5 اردیبهشت 1402
برآورد
£4,000
4,967 دلار آمریکا
- £6,000
7,451 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,905
2,366 دلار آمریکا
61.9%
سایر آثار هنری حلیم ال کریم

آرتچارت | شاهدان پنهان از حلیم ال کریم
شاهدان پنهان
برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,432 دلار آمریکا
64.589%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | جنگ پنهان 2 از حلیم ال کریم
جنگ پنهان 2
برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,546 دلار آمریکا
71.667%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | تِم پنهان 2/3 از حلیم ال کریم
تِم پنهان 2/3
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,290 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,998 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,731 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,975 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-48.534%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | هاتف از مجموعه بازبینی پرتره از فروغ یاوری
هاتف از مجموعه بازبینی پرتره
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | تصویر تصورات از بهمن جلالی
تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
7.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396
آرتچارت | قجر 6 از شادی قدیریان
قجر 6
برآورد
£1,500
1,979 دلار آمریکا
-
£2,500
3,298 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,800
2,375 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
وولی و والیس - 5 شهریور 1399