برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
- £10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,432 دلار آمریکا
64.589%
سایر آثار هنری حلیم ال کریم

آرتچارت | عشق پنهان 11 از حلیم ال کریم
عشق پنهان 11
برآورد
£4,000
4,967 دلار آمریکا
-
£6,000
7,451 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,905
2,366 دلار آمریکا
61.9%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | جنگ پنهان 2 از حلیم ال کریم
جنگ پنهان 2
برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,546 دلار آمریکا
71.667%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | تِم پنهان 2/3 از حلیم ال کریم
تِم پنهان 2/3
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,290 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,998 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,731 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,975 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-48.534%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | زلف نشاط شانه کن از محمدرضا جوادی
زلف نشاط شانه کن
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | پادگان عشرت‌آباد از محمود کلاری
پادگان عشرت‌آباد
برآورد
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401