• موسیقی براس 1364
  • رنگ روغن روی بوم روی پنل
  • نقاشی
  • 120 * 120 سانتی متر
برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
- £120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,500
115,132 دلار آمریکا
12.5%
آرتچارت | بلوز از ابتسام عبد العزيز
بلوز
برآورد
£7,000
8,705 دلار آمریکا
-
£10,000
12,436 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
726.471%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | گنبد آبی 1 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1
برآورد
 
قیمت فروش
15.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 مهر 1393
آرتچارت | عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) | از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) |
برآورد
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
37,000,000,000﷼
115,625 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
77,208 دلار آمریکا
قیمت فروش
28,000,000,000﷼
108,091 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | رویاهای شیرین از فرهاد مشیری
رویاهای شیرین
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
آرتچارت | هاپ-1 از فرهاد مشیری
هاپ-1
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
1040%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386
آرتچارت | کاسه سیاه کوچک از فرهاد مشیری
کاسه سیاه کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396