• موسیقی براس 1364
  • رنگ روغن روی بوم روی پنل
  • نقاشی
  • 120 * 120 سانتی متر
برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
- £120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,500
115,132 دلار آمریکا
12.5%
سایر آثار هنری حامد نَدا

آرتچارت | بدون عنوان (خوانندگان) از حامد نَدا
بدون عنوان (خوانندگان)
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£40,000
49,671 دلار آمریکا
قیمت فروش
£69,850
86,738 دلار آمریکا
99.571%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (جام) از حامد نَدا
بدون عنوان (جام)
برآورد
£400
497 دلار آمریکا
-
£600
745 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,794
3,470 دلار آمریکا
458.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | آسمان‌های آبی از حامد نَدا
آسمان‌های آبی
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
-
£18,000
25,161 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 51,875 دلار آمریکا
کمینه برآورد 32,230 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 48,362 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+121.709%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بلوز از ابتسام عبد العزيز
بلوز
برآورد
£7,000
8,705 دلار آمریکا
-
£10,000
12,436 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
726.471%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | گنبد آبی 1 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1
برآورد
 
قیمت فروش
15.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 مهر 1393
آرتچارت | عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) | از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
عبادت‌های بی‌پایان (مولوی) |
برآورد
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
37,000,000,000﷼
115,625 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401