• الاغی در کنار بازار 1364
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 55.5 * 60.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده حسن سلیمان 1986
    ابعاد قاب‌شده: 74 * 69 سانتی‌متر
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
- £2,000
2,760 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,386
1,913 دلار آمریکا
7.6%
سایر آثار هنری حسن سلیمان

آرتچارت | بدون عنوان (قایق‌ها) از حسن سلیمان
بدون عنوان (قایق‌ها)
برآورد
£800
1,106 دلار آمریکا
-
£1,200
1,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,250
5,874 دلار آمریکا
325%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از حسن سلیمان
طبیعت بی‌جان
برآورد
£1,500
1,881 دلار آمریکا
-
£2,500
3,136 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,559 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از حسن سلیمان
طبیعت بی‌جان
برآورد
£8,000
10,975 دلار آمریکا
-
£12,000
16,463 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,255 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,156 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,435 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.68%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از نصرت الله مسلمیان
بدون عنوان
برآورد
380,000,000﷼
2,108 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
2,773 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,219 دلار آمریکا
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,412 دلار آمریکا
-
£1,800
2,118 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,510
1,776 دلار آمریکا
0.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401