برآورد
£40,000
52,632 دلار آمریکا
- £60,000
78,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
82,237 دلار آمریکا
25%
آرتچارت | پرتره از کوروش شیشه گران
پرتره
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | شکار خونی از رضا درخشانی
شکار خونی
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
82.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
34,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000,000﷼
69,487 دلار آمریکا
125%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | سه‌لتی از فریده لاشایی
سه‌لتی
برآورد
 
قیمت فروش
409.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386
آرتچارت | بدون عنوان از فرهاد مشیری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392
آرتچارت | بدون‌ عنوان از صادق تبریزی
بدون‌ عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
80,000 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
120,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
20,000,000,000﷼
80,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
£50,000
68,994 دلار آمریکا
-
£70,000
96,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,000
86,933 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400